مفهوم و خلاصه من پیش از تو جوجو مویز

رمان من پیش از تو نوشته ی جوجو مویز

جوجو مویز از جمله زنانی است که اهمیت بسیار به حقوق زنان می دهد و علاوه بر آن تاکید شدید در ارزشمند جلوه دادن زنانی دارد که خودساخته اند و برای پیشرفت از جنس مذکر به عنوان نردبان استفاده نمیکنند، دارد

من پیش از تو با رمان پس از تو دنبال می شود
در تمام مدت داستان لوییزا کلارک به عنوان دختری از قشر متوسط رو به پایین در استورت فلد تمام تلاش خود را برای مطلوب کردن شرایط و خروج از بحران ها به کار میبندد و در این بین او یک قهرمان خودساخته است.
لو نه تنها از جنس مذکر برای برطرف ساختن نیاز ها و پیشرفتش استفاده نمیکند بلکه در اغلب موارد اوست که برای حل مشکلات دیگران میجنگد و به آن ها امید میدهد
ادامه مطلب

منبع این نوشته : منبع
مویز ,جوجو ,جوجو مویز